Disclaimer

DISCLAIMER

Dobbelsteen Communicatie
Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst
Wijnkistjes-Kunst

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de activiteiten en websites van www.dobbelsteencommunicatie.nl, www.gracevandendobbelsteen.nl en www.wijnkistjes-kunst.nl gevestigd in Tilburg. Door samen te werken met, of door gebruikt te maken van deze websites, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen voorwaarden van de onderdelen van Dobbelsteen Communicatie, van diensten of producten besteld of aangegaan via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten en producten.

Gebruik van de websites
Er zijn geen rechten te ontlenen aan de informatie op de websites van Dobbelsteen Communicatie, zijnde www.dobbelsteencommunicatie.nl, www.gracevandendobbelsteen.nl en www.wijnkistjes-kunst.nl. Dobbelsteen Communicatie kan niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren en wijst uitdrukkelijk van de hand: iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van het gebodene, het ongestoord en feilloos gebruik en functioneren van deze websites, alsook via deze websites gegenereerde informatie.

Informatie, producten en diensten van derden
Als op de website van Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en/of Wijnkistjes-Kunst naar websites van derden wordt gelinkt, betekent dit niet dat zij voor het gebodene van deze partijen aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijkheid nemen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Gebruik van informatie
Dobbelsteen Communicatie -en zodoende ook Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst- behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten,
auteurs-, picto- en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze voor eigen gebruik aan te wenden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dobbelsteen Communicatie.

Wijzigingen
Dobbelsteen Communicatie -en zodoende ook Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst- behouden zich het recht voor het op haar websites gebodene, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te kunnen wijzigen zonder nadere aankondiging. Gebruiker van de websites wordt aanbevolen hier alert op te zijn.

Toepasselijk recht
Op genoemde websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, in Tilburg, in het arrondissement waaronder Midden-Brabant valt, of in arrondissement Oost-Brabant.

12.09.’16