Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Dobbelsteen Communicatie
Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst
Wijnkistjes-Kunst

Datum
Deze Privacy policy is per 22 augustus 2016 van toepassing op Dobbelsteen Communicatie. Dobbelsteen Communicatie is de overkoepelende naam voor ‘Dobbelsteen Communicatie’ en de hieronder vallende activiteiten van ‘Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst’ en ‘www.wijnkistjes-kunst.nl’, gevestigd in Tilburg.
Deze Privacy policy is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2016.

Gegevens
Als u een account aanmaakt, informatie aanvraagt of een bestelling doet bij www.wijnkistjes-kunst.nl vraagt Wijnkistjes-Kunst u om gegevens zoals uw naam en uw contactinformatie. Wijnkistjes-Kunst verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Gegevens die u verstrekt aan Wijnkistjes-Kunst worden door Wijnkistjes-Kunst.nl slechts verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. De gegevens zijn primair benodigd in het kader van uw bestelling en/of informatieaanvraag. Bij de verwerking van uw gegevens kan Wijnkistjes-Kunst haar samenwerkende partners (zogenaamde bewerkers in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens) inschakelen.

Akkoord
Wijnkistjes-Kunst zal de door u verstrekte gegevens niet delen met andere organisaties, anders dan voor de realisatie van uw bestelling. Dit privacy beleid is bij elke vorm van samenwerking met Dobbelsteen Communicatie van toepassing, als u uw gegevens verstrekt, geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U bent gehouden ervoor zorg te dragen Wijnkistjes-Kunst de correcte persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken.
Wijnkistjes-Kunst kan uw contactgegevens met uw toestemming ook gebruiken voor het toezenden van een nieuwsbrief. Uw toestemming voor deze verwerking kunt u te allen tijde weer intrekken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@wijnkistjes-kunst.nl.

Optimaal functioneren van de website
Bij bezoek aan www.wijnkistjes-kunst.nl wordt automatisch uw IP-adres herkend; Wijnkistjes-Kunst bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, zij kan hiermee slechts de navigatie en bezochte pagina’s analyseren om haar website zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wenst u te reageren op het privacybeleid van www.wijnkistjes-kunst.nl dan kunt u hierover contact opnemen. Dobbelsteen Communicatie is bevoegd om deze Privacy policy te wijzigen.

22.10’16